13.10.2017 01.10
SOLIDARNOŚĆ: POLSKO-UKRAIŃSKA WYMIANA MŁODZIEŻY

W okresie od 17 sierpnia do 26 sierpnia, w ramach Programu NCK Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży, w naszym Ośrodku gościliśmy młodzież z Ukrainy.

W projekcie udział wzięło 14 uczniów i uczennic ze Szkoły Ogólnokształcącej I-II stopnia w Starej Krasnoszorze (Ukraina) z klas VI-IX, w wieku 12-16 lat. Dzieci mieszkają w małej górskiej miejscowości o tradycjach rolniczych. Pochodzą z pełnych rodzin. Miejscowa ludność boryka się z bezrobociem, ludzie wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu pracy. Z naszej strony było 14 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 w Łomiankach i jednocześnie uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum, wchodzących w skład Ośrodka, również w wieku 12-16 lat.

Wymiana polsko-ukraińska to pierwsze tego typu przedsięwzięcie organizowane przez Fundacje Périé i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 w Łomiankach. MOS działa dopiero od 2016 roku i wcześniej nie były realizowane żadne międzynarodowe projekty edukacyjne. Organizatorom i kadrze pracującej z młodzieżą bardzo zależy jednak na tworzeniu sytuacji, w których młodzież będzie poznawać grupy młodzieży z innych krajów, rozwijać swoje kompetencje społeczne przygotowując wspólne działania. Spotkanie z młodzieżą ukraińską było w dużym stopniu przygotowane przez osoby dorosłe reprezentujące polskich i ukraińskich organizatorów. Młodzież była zaangażowana w proces jej przygotowania w stopniu ograniczonym, co było związane z jednej strony z okresem wakacyjnym, kiedy wymiana była organizowana, a z drugiej strony ze specyfiką polskiej grupy i brakiem wcześniejszych doświadczeń w organizowaniu podobnych wydarzeń.

Organizując wymianę polsko-ukraińską chcieliśmy, aby młodzież:

1. poznała kulturę i historię polską i ukraińską, dlatego też w programie wizyty uwzględniliśmy:

a. zajęcia integracyjne i wspólne spędzanie czasu, kiedy to młodzież wzajemnie mogła zaprezentować swoje zainteresowania, poznać muzykę, której słuchają, książki, które czytają, a także dowiedzieć się, jak wygląda ich normalny dzień w szkole, a jak spędzają wolny czas;

b. zajęcia dotyczące kultury i historii Warszawy. Podczas wymiany odbyła się gra terenowa po Warszawie, w czasie której młodzież z Polski pokazała grupie ukraińskiej najważniejsze zabytki miasta z różnych okresów historii. Młodzież wzięła także udział w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych w Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich oraz w zajęciach dotyczących historii ruchu Solidarność;

c. prezentacje dotyczące kultury i historii Bukowiny – młodzież z Ukrainy opowiedziała historię swojego regionu: Bukowiny. Polska grupa dowiedziała się w jak wielokulturowej społeczności żyją ich koledzy i koleżanki, a także jakie były losy ich rodzin, które w większości mają polskie korzenie;

d. naukę podstaw języka i zasad komunikacji – młodzież z Ukrainy uczy się w szkole języka polskiego jako języka mniejszości narodowej. Dlatego też część dzieci porozumiewała się w języku polskim. Pozostała część musiała korzystać z pomocy tłumacza, a w kontaktach nieformalnych z pomocy innych dzieci. W czasie spotkania odbyły się również zajęcia, podczas których młodzież z Ukrainy uczyła młodzież z Polski podstawowych słów ukraińskich oraz rumuńskich;

2. rozwinęła kompetencje społeczne. W czasie wymiany młodzież cały czas spędzała wspólnie czas, niektóre zajęcia były organizowane w mniejszych grupach, ale zawsze staraliśmy się, aby były to grupy międzynarodowe. Współpraca przebiegała dobrze, najprawdopodobniej dzięki licznym zajęciom integracyjnym i grom zespołowym. Jednocześnie młodzież wzięła udział w zajęciach dotyczących tematu wymiany – Solidarności. Wspólnie wyjaśniali, co to znaczy solidarność i szukali przykładów na postawy i zachowania świadczące o solidarności międzyludzkiej. W czasie innych zajęć poznawali zasady pracy grupowej, dowiedzieli się jak tworzy się grupa i jakie znaczenie ma praca zespołowa. Mieli również okazję poznać działania Centrum Edukacji Obywatelskiej, które realizuje liczne projekty edukacyjne adresowane do młodzieży. Szczególnie ważne były tematy związane z funkcjonowaniem samorządu uczniowskiego w szkole. Dzięki tym zajęciom mogli poznać przykłady działań podejmowanych na rzecz innych – z historii i współczesne oraz zastanowić się, jak takie działania prowadzić w szkole.

3. rozwinęła kompetencje artystyczne i cyfrowe. Nieodłącznym przedmiotem w rękach każdego uczestnika był telefon komórkowy. Staraliśmy się pokazać młodzieży, jak wykorzystywać je do dokumentowania przebiegu wizyty. Uczniowie uczyli się, jak robić zdjęcia i kręcić krótkie filmy. Odbyły się także zajęcia komputerowe, gdzie młodzież poznała, w jaki sposób relacje fotograficzne może opublikować w Internecie.

Młodzież polska i ukraińska przez cały czas wizyty była razem. Byli zakwaterowani w internacie należącym do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 w Łomiankach. Wolny czas spędzali w świetlicy, gdzie grali w gry planszowe, oglądali filmy, grali w „piłkarzyki” itp. Czas wolny spędzali również spacerując po okolicy. Wieczorem organizowane były dyskoteki lub odbywały się wieczory przy ognisku.

Wszystkie zajęcia prowadzone były metodami warsztatowymi, to znaczy że młodzież cały czas pracowała w parach lub małych grupach międzynarodowych, co sprzyjało ich wzajemnemu poznaniu i integracji. Zajęcia prowadzone poza Ośrodkiem również prowadzone były w mniejszych grupach międzynarodowych. Takie formy pracy pozwoliły im się poznać jako grupa, a także sprzyjały indywidualnym kontaktom, czego efektem są liczne przyjaźnie kontynuowane za pośrednictwem portali społecznościowych już po zakończeniu wymiany. Tak duża integracja młodzieży i bezkonfliktowy przebieg wymiany jest naszym dużym sukcesem. Tym bardziej, że grupa z Polski to młodzież z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Udział w wymianie dla wielu z nich był nowym doświadczeniem.

Młodzież oceniła udział w projekcie bardzo dobrze. Szczególnie wysoko zostały ocenione zajęcia integracyjne. Młodzież w czasie podsumowania podkreślała to, że mogli się poznać, dowiedzieć się o sobie, nawiązać przyjaźnie. Wysoko ocenione zostały wszelkie zajęcia prowadzone na zewnątrz Ośrodka – zwiedzanie Warszawy, gra terenowa, zabawy na świeżym powietrzu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia warsztatowe dotyczące zagadnień związanych z Solidarnością, pracą zespołową oraz samorządem uczniowskim.

Andrzej Pery

Prezes Fundacji