Najlepsze efekty w nauczaniu osiągniemy wtedy, gdy spojrzymy na uczenie się oczami uczniów. Z badań wynika, że największy wpływ na osiągnięcia uczniów mają strategie znane z oceniania kształtującego: informacja zwrotna przekazywana uczniowi, samoocena uczniów, ambitne cele i uczenie się w małych grupach. A to właśnie ocenianie kształtujące jest nazywane ocenianiem przyjaznym uczniowi.

Skąd to wiemy?

Profesor John Hattie z Auckland University wraz ze swoim zespołem przez 15 lat analizował większość badań naukowych z zakresu edukacji, jakie pojawiły się w tym czasie na świecie. Przestudiował ponad 800 metaanaliz, 50 tysięcy badań obejmujących ponad 200 milionów uczniów. Jego zespół porównywał efekty różnych interwencji (strategii i działań podejmowanych w nauczaniu, zwykle w celu poprawy wyników) i ułożył je na jednej skali, aby w ten sposób zbadać, co tak naprawdę ma wpływ na osiągniecia uczniów.

Rozmiar efektu (effect size)

Profesor John Hattie badał osiągnięcia w uczeniu się porównując wyniki w testach uczniów biorących udział w interwencji z wynikami typowych grup uczniów podchodzących do tych samych testów, ale niebiorących udziału w interwencji. Stosunek wyników tej pierwszej grupy do wyników uczniów należących do drugiej grupy to rozmiar efektu (effect size). Średni rozmiar efektu wszystkich badanych interwencji wynosi 0,4 i oznacza, że przeciętny uczeń biorący udział w innowacji osiągnąłby taki sam wynik, jak uczeń z czołowej jednej trzeciej z grupy uczniów, którzy nie brali udziału w innowacji. Według najnowszych międzynarodowych badań porównawczych z dziedziny matematyki, rozmiar efektu w postaci 0,7 doprowadziłby kraj plasujący się pośrodku stawki 41 państw do pierwszej piątki z tej grupy. Rozmiar efektu wielkości 1,0 jest ogromny, oznacza wzrost umiejętności uczniów odpowiadający jednemu rokowi nauki.

Co stosujemy?

Wybierając interwencję, którą chcemy zastosować w naszej szkole bierzemy często pod uwagę te, których efekt jest powyżej 0.  Tymczasem, skoro średni rozmiar efektu interwencji wynosi 0,4, powinniśmy porównywać daną interwencję z pozostałymi i jej efekty oceniać w odniesieniu do poziomu 0,4. Z badań wynika, że zbyt często wykorzystujemy interwencje, których wpływ jest mniejszy od 0,4. Wydajemy miliony na interwencje, które tak naprawdę nie mają znaczenia. Na przykład bardzo często dyskutowana i podawana jako argument kwestia liczebności klas ma niewielki wpływ na osiągnięcia uczniów (jedynie 0,21).

Ocenianie kształtujące w badaniach

Typowy rozmiar efektu dla doświadczeń zakresu oceniania kształtującego wynosi od 0,4 do 0,7. To więcej niż wynosi rozmiar efektu dla innych interwencji edukacyjnych. Elementy, które realizują ideę OKeja, znajdują się w tabelce poniżej. Badania pokazują także, że większość interwencji mających wpływ na osiągnięcia uczniów zależy w dużym stopniu od nauczyciela. To on może zostać inicjatorem zmiany. Interwencje, których średni efekt jest wyższy niż 0,4

Te interwencje przynoszą największe rezultaty.

 

Interwencje, których średni efekt jest niższy niż 0.4

Wiele z działań, które często podejmowane są na świecie, by poprawić jakoś nauczania, według badań przynoszą bardzo małe rezultaty.

Interwencje