Wczoraj w trakcie Konferencji Upowszechniającej Ocenianie Kształtujące nasz ośrodek otrzymał certyfikat Szkoły Uczącej Się! 🏆
W ciągu ostatnich kilku lat wdrażaliśmy Ocenianie Kształtujące nie tylko w szkole, ale i w internacie. Było to dla nas nie lada wyzwaniem, ponieważ takie działanie jest wielce innowacyjne. Daliśmy jednak radę, co doceniło Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), przyznając nam ten zacny tytuł. 😎
Cele, kryteria sukcesu i zadania edukacyjne stały się dla nas nieodłącznym elementem lekcji i zajęć pozalekcyjnych. Każdego dnia pomagają naszym uczniom zrozumieć celowość działania, nauki danej umiejętności czy opanowania materiału. W każdej chwili wątpliwości mogliśmy liczyć na wsparcie Pani Mirosławy Rokickiej, naszej mentorki, której bardzo dziękujemy. ❤
Są jeszcze osoby, bez których również nie udałoby nam się osiągnąć tak wiele. Są to nasi współpracownicy i zarazem liderzy:
Anna Kusy – nauczycielka języka polskiego, ❤❤❤❤❤❤❤❤
Karolina Dziedzic – nauczycielka języka niemieckiego, ❤❤❤❤
Paweł Sikorski – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. ❤
Wczorajsza Konferencja Upowszechniająca Ocenianie Kształtujące była dla nas także okazją do zaprezentowania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą, działającego przy naszym ośrodku. Właśnie w SCWEW-ie rozpowszechniamy wiedzę na temat Oceniania Kształtującego, jako element niezbędny w edukacji, która nie dyskryminuje żadnego z uczniów. Nawet tego z trudnościami w nauce.
Powód do świętowania w naszej placówce miał każdy nauczyciel szkolny i wychowawca internatowy. To nasz sukces, który celebrujemy wspólnie. 🎉