Grupa trzecia brała udział w zajęciach kreatywno-sensorycznych z wykorzystaniem oceniania kształtującego.