Nie cichną echa naszej wczorajszej konferencji, która odbyła się pod hasłem „Włącz się w edukację włączającą”.
Po wystąpieniach zaproszonych gości i dyrektorów placówek objętych wsparciem głos zabrał zespół SCWEW ŁOMIANKI.❣️ Zostały zaprezentowane i podsumowane nasze działania prowadzone przez cały czas trwania projektu.
Następnie na scenę wkroczyli nasi prelegenci:
✅️ Katarzyna Ostrowska – psychoterapia gestalt – „Superwizja jako narzędzie wsparcia nauczycieli”
✅️ Dawid Dziaduś, pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel akademicki i dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym – „Sens indywidualizacji pracy z uczniem w codziennej praktyce szkolnej”
✅️ Justyna Łukasiak, psycholożka resocjalizacyjna, specjalistka psychoterapii uzależnień i współuzależnienia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – „Młodzież w świecie substancji psychoaktywnych”
✅️ Alina Synakiewicz, pedagożka, edukatorka seksualna, trenerka umiejętności psychospołecznych – „Jak wspierać transpłciowe dzieci i młodzież”.
Grąco dziękujemy za żywy odbiór przekazywanych treści, każde zadane pytanie i pozytywną ocenę naszych działań! ❤️