Aktualności

2021-06-25
Po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy nadszedł wyczekiwany przez wszystkich czas odpoczynku od nauki i porannego wstawania. 🙂 Dziękując za wysiłek i współpracę życzymy wszystkim, by nadchodzące wakacje były radosne i pełne niezapomnianych wrażeń. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Bawcie się dobrze na złocistych plażach, w górach, mieście czy nad […] czytaj więcej
2020-04-01
FUNDACJA PÉRIÉ rozpoczęła działalność 11 września 2014 r. i działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz Statutu Fundacji. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Podstawowe dane: 01-864 Warszawa, ul. Literacka 18/24 NIP: 1182105827  REGON: 360484803 Tel: […] czytaj więcej
2019-09-09
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu wyjątkową i profesjonalną placówkę socjoterapeutyczną. Gwarantujemy wysoką jakość i pracę opartą na wartościach–tak jak w Rodzinie. czytaj więcej
2018-03-05
Najlepsze efekty w nauczaniu osiągniemy wtedy, gdy spojrzymy na uczenie się oczami uczniów. Z badań wynika, że największy wpływ na osiągnięcia uczniów mają strategie znane z oceniania kształtującego: informacja zwrotna przekazywana uczniowi, samoocena uczniów, ambitne cele i uczenie się w małych grupach. A to właśnie ocenianie kształtujące jest nazywane ocenianiem przyjaznym uczniowi. czytaj więcej
2018-03-05
Szczególnie Efektywne Praktyki Nauczania to praktyki, które, zdaniem Teachers College Uniwersytetu Columbia – partnera SUS, mają znaczący i stały wpływ na proces nauki, są skuteczne w różnych kontekstach kulturowych i w pracy z różnymi uczniami, zwiększają motywację uczniów i intensywność ich pracy oraz mogą być zastosowane przy niewielkich nakładach finansowych. czytaj więcej
2018-03-05
Ocenianie kształtujące: jest ściśle powiązane ze skutecznym planowaniem, uwzględnia to, w jaki sposób uczniowie się uczą, jest istotne podczas realizacji całego procesu dydaktycznego – od planowania po końcową ocenę osiągnięć, jest zgodne z najlepszymi zasadami dydaktyki, buduje indywidualne relacje nauczyciel – uczeń, wpływa na motywację ucznia, wymaga – już na etapie planowania – precyzyjnego określenia […] czytaj więcej
2018-02-16
Tutoring jest jedną z metod edukacji zindywidualizowanej, która opiera się na bezpośrednim spotkaniu tutora z uczniem bądź studentem. Tutor to osoba posiadająca wiedzę, doświadczenie i odpowiednią formację oraz potrafiąca pracować w relacji jeden na jeden. Tutoring jest najczęściej długofalowym (obejmującym co najmniej semestr) procesem współpracy, nakierowanym na integralny – obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy – […] czytaj więcej
2017-12-19
Świetlica socjoterapeutyczna przy ul. Warszawskiej 14 w Łomiankach pracuje od marca 2017 roku. Ma ona na celu zapewnienie dzieciom z Burakowa, Wrzosowa i Dąbrowy zajęć z zakresu edukacji, organizacji czasu wolnego, wspierania indywidualnych zainteresowań. Działalność świetlicy zakłada również integrowanie lokalnej społeczności poprzez przygotowywanie i inicjowanie wspólnych wydarzeń kulturalnych skierowanych do mieszkańców. czytaj więcej
2017-06-21
Życzymy wszystkim dzieciom, aby ich dzieciństwo było jak najlepsze i aby trwało jak najdłużej! Aby rzeki i piasek przy rzece były wspaniałe. I by piaskowe fortece były potężne. I poziomek w leśnych kotlinach, drzew, na które dobrze się wspinać. czytaj więcej