Fundacja PÉRIÉ

Fundacja powstała by inicjować i wspierać nowatorskie rozwiązania w różnych dziedzinach życia społecznego, szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w edukacji i profilaktyce społecznej oraz wykorzystywać w praktyce mediację rodzinną i społeczną i nowoczesne technologie w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.

.

Fundacja PÉRIÉ
2020-04-01
FUNDACJA PÉRIÉ rozpoczęła działalność 11 września 2014 r. i działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz Statutu Fundacji. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Podstawowe dane: 01-864 Warszawa, ul. Literacka 18/24 NIP: 1182105827  REGON: 360484803 Tel: […] czytaj więcej