SPECJALISTYCZNE CENTRUM WSPIERAJĄCE EDUKACJĘ WŁĄCZAJĄCĄ

Nasz ośrodek (jako jedna z dwudziestu trzech placówek specjalnych w Polsce) uzyskał grant w ramach konkursu realizowanego w projekcie „Pilotażowe wdrożenie Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” (SCWEW) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Istotną rolą SCWEW będzie wsparcie nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach ogólnodostępnych wiedzą i doświadczeniem w zakresie umożliwiającym realizację zadań polegających między innymi na zorganizowaniu kształcenia specjalnego i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego ucznia.
SCWEW ma na celu poprawę dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu wspierane przez nas będą szkoły w Powiecie Warszawskim Zachodnim:

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Dziekanowie Leśnym,
Zespół Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu,
Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach,
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym,
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łomiankach.

KONTAKT:

ul. Warszawska 14, 05-092 Łomianki,

tel: 735936722,

e-mail: scwew@moslomianki.pl

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku. Znajdziecie tam Państwo relacje z wielu działań naszego specjalistycznego centrum.

W piątek 24 czerwca zrealizowaliśmy kolejny etap kampanii społecznej SCWEW Łomianki upowszechniający ideę edukacji włączającej. Tym razem gościliśmy w Błoniu, w naszym zaprzyjaźnionym Zespole Szkół nr 1 🙂 Dziękujemy za serdeczne przyjęcie i tak duże zainteresowanie 🌻🌻🌻
**************************************************************************************************
Nasz SCWEW prężnie działa👌 Dzisiaj odbyło się spotkanie przedstawicieli zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w Łomiankach i Błoniu inaugurujące utworzenie sieci współpracy i samokształcenia SCWEW Łomianki dla specjalistów. Dziękujemy gościom za energię i gotowość do działania 😉
************************************************************************************************
W ramach działań Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą nasza polonistka Pani Anna Kusy przeprowadziła w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym lekcję pokazową z wykorzystaniem techniki Oceniania Kształtującego. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele z zaprzyjaźnionej z nami szkoły zdobywali nową wiedzę z ogromnym zapałem i przyjemnością! 📚
*************************************************************************************************
Serdecznie zapraszamy przyjaciół oraz uczniów naszego ośrodka wraz z rodzinami na Piknik Rodzinny, który odbędzie się w najbliższą sobotę. Wszystkie szczegóły znajdują się na poniższym plakacie. ☺️
Piknik rodzinny jest również elementem kampanii społecznej upowszechniającej ideę edukacji włączającej prowadzonej przez Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Łomiankach.
*************************************************************************************************
16 marca w budynku ICDS w Łomiankach odbyła się konferencja inaugurująca powstanie w Łomiankach i upowszechniająca ideę edukacji włączającej „Włącz się w edukację włączającą„. Był to dla nas – jako organizatorów – niezwykły dzień. Każdy z uczestników, zaraz po mowach inauguracyjnych zaproszonych gości, miał szansę wysłuchać niezwykle ciekawych wystąpień naszych prelegentów:
Agnieszka Pietryka, Kierownik Projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW” – „SCWEW jako jeden z projektów w obszarze edukacji włączającej”,
Marta Wołosiewicz, Lider SCWEW Łomianki – „Obszary działania SCWEW Łomianki”,
dyrektorzy przedszkola i szkół objętych wsparciem – „Działania szkół i przedszkoli w obszarze edukacji włączającej”,
Krystyna Mucha, Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego w Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Małgorzata Wojtaszewska, Dyrektor Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego w Kuratorium Oświaty w Warszawie – „Wybrane aspekty edukacji włączającej”,
dr Hanna Tomaszewska-Pękała, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Polityki Oświaty i Społecznych Badań nad Edukacją – „Młodzież zagrożona wykluczeniem edukacyjnym w Polsce. Stan wiedzy i stan niewiedzy.”,
Katarzyna Szczepkowska, pedagog specjalny, terapeuta, coach, ekspert SCWEW – „Edukacja dla wszystkich – projektowanie uniwersalne (UDL) na lekcji”,
Monika Wojteczek, psycholog, ekspert SCWEW – „Porozumienie bez przemocy w edukacji włączającej”.
Bardzo dziękujemy wszystkim prelegentom, gościom specjalnym, w tym Staroście
Powiatu Panu Janowi Żychlińskiemu, Panu Romualdowi Reszce, członkowi zarządu Powiatu
Warszawskiego Zachodniego, Pani Annie Pakocy, naczelniczce Wydziału Oświaty PWZ, Pani Burmistrz Łomianek Małgorzacie Żebrowskiej-Piotrak oraz naczelniczce Wydziału Edukacji w Gminie Łomianki Pani Jadwidze Idziaszek, Pani Agnieszce Pietryce, kierownik projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW”, Pani Izie Lesińskiej, kierownik projektu „Opracowanie modelu funkcjonowania SCWEW”, Pani Krystynie Musze, dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego w Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pani Małgorzacie Wojtaszewskiej, dyrektor Wydziału Wychowania i Kształcenia Specjalnego w Kuratorium Oświaty w Warszawie, współpracownikom, oraz każdemu z osobna za niezwykle owocne spotkanie!
Nowozdobyte informacje i umiejętności pozyskane dzięki wysłuchanym wystąpieniom pomogą nam w codziennej pracy z naszymi wychowankami.
 
*************************************************************************************************
Prężnie działające Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Łomiankach ma już sporo działań za sobą:
• uruchomiliśmy wypożyczalnię sprzętu wspomagającego;
• odbyliśmy wiele konsultacji z pracownikami i dyrektorami wspieranego przedszkola i szkół ogólnodostępnych;
• w każdej z placówek przeprowadziliśmy seminaria: „Tutoring szkolny” i „Od segregacji do włączenia”;
• wsparciem objęliśmy również uczniów i ich rodziców, prowadząc szereg warsztatów
o tematyce zgodnej z potrzebami szkół.
Podczas konsultacji wszyscy zgodnie stwierdzili, że edukacja włączająca niesie ze sobą potrzebę fundamentalnych zmian dla zwiększenia szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnienie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości. Jesteśmy gotowi na związaną z tym procesem pracę.
Zapraszamy do kontaktu i konsultacji indywidualnych: pod nr tel. 735 936 772, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-19:00, mailowo: scwew@moslomianki.pl lub stacjonarnie we wtorki i środy w godz. 15:00-18:00 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 przy ul. Warszawskiej 14 w Łomiankach.