FUNDACJA PÉRIÉ rozpoczęła działalność 11 września 2014 r. i działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz Statutu Fundacji. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Podstawowe dane:
01-864 Warszawa, ul. Literacka 18/24
NIP: 1182105827  REGON: 360484803
Tel: (22) 4908829  Fax: (22) 7322798
e-mail: sekretariat@fundacjaperie.pl

Fundacja główne swoje działania, w pierwszym okresie funkcjonowania, koncentrowała na przygotowaniach do prowadzenia  Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 1 w Łomiankach, w tym Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.  26 lutego 2016 roku Starosta Warszawski Zachodni wpisał Ośrodek i Szkoły do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

 

Andrzej Pery
Prezes Zarządu Fundacj