Fundacja Perie przyjmuje kilka rodzin z Ukrainy. Są to matki z dziećmi oraz z dziećmi swoich najbliższych. Zakwaterowaliśmy ich w mieszkaniach przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii prowadzonym przez naszą fundacje. Oprócz bezpiecznych warunków zamieszkania i wyżywienia nasi przyjaciele dostaną pełną pomoc w adaptacji, edukacji i zatrudnieniu. Jesteśmy przygotowani na długi bieg… Korzystamy z własnych środków i z innych dochodów fundacji. Może okazać się tak, że będą one za małe. Będziemy wdzięczni za każdą pomoc, razem możemy zrobić więcej, tym bardziej że mamy pomysły na pomoc innym rodzinom z Ukrainy zamieszkujących okolice Łomianek.

Utworzyłem specjalne subkonto: PKO BP 77102010260000160205095437. Dopisek – Ukraina. Wpływy i wydatki z tego konta będę przedstawiał comiesięcznie na stronie fundacji.

Andrzej Pery – prezes fundacji Perie