Prężnie działające Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Łomiankach ma już sporo działań za sobą:

• uruchomiliśmy wypożyczalnię sprzętu wspomagającego;
• odbyliśmy wiele konsultacji z pracownikami i dyrektorami wspieranego przedszkola i szkół ogólnodostępnych;
• w każdej z placówek przeprowadziliśmy seminaria: „Tutoring szkolny” i „Od segregacji do włączenia”;
• wsparciem objęliśmy również uczniów i ich rodziców, prowadząc szereg warsztatów
o tematyce zgodnej z potrzebami szkół.
Podczas konsultacji wszyscy zgodnie stwierdzili, że edukacja włączająca niesie ze sobą potrzebę fundamentalnych zmian dla zwiększenia szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnienie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości. Jesteśmy gotowi na związaną z tym procesem pracę.
Zapraszamy do kontaktu i konsultacji indywidualnych: pod nr tel. 735 936 772, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-19:00, mailowo: scwew@moslomianki.pl lub stacjonarnie we wtorki i środy w godz. 15:00-18:00 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 przy ul. Warszawskiej 14 w Łomiankach.