W dniu 15.12.2021 roku na zajęciach z biologii przeprowadziliśmy praktyczne lekcje nawiązujące do aktualnie omawianego materiału (Organizm człowieka). Chcąc namacalnie poznać tajniki naszych organów zaopatrzyliśmy się w niecodzienne pomoce naukowe. W ten sposób uczniowie klas VIIA, VIIB i VIIC mieli okazję poznać anatomię:

  • układu oddechowego – w tym tchawicy oraz płuc,
  • serca – elementu układu krwionośnego,
  • wątroby, języka i przełyku – należących do układu pokarmowego.

Wszystkie narządy były wieprzowe, dzięki czemu swoją wielkością i budową przypominały ludzkie. Wychowankowie mogli zobaczyć odsłaniające się przed nimi krok po kroku najistotniejsze części, z których zbudowany był dany organ, obejrzeć i zrozumieć pracę płuc podłączonych do worka samorozprężalnego i porównać wygląd zastawek znajdujących się w sercu z obrazami wyświetlanymi na ekranie i tych w książce. Każde z dzieci miało możliwość operowania skalpelem, dotknięcia każdej z omawianych tkanek i oczywiście zadawania pytań.

Przeprowadzone w ten sposób lekcje w połączeniu z poprzedzającym przygotowaniem teoretycznym, z jednej strony pomagają zrozumieć otaczający uczniów świat w sposób bardziej przystępny, a zarazem utrwalają nabytą wcześniej wiedzę.